IQ sto f. 2007

e. Quite Easy u. Izabella - Cortez

Uppfödare: Helen och Pauling Gårner

Ägare: Marie Riex

Placeringar t.o.m. CCI*